Pomoc techniczna


W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi naszej platformy szkoleniowej. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

Question:

Jak włączyć wtyczkę flash w przeglądarce Chrome?

(Last edited: Wednesday, 4 October 2017, 11:38 AM)
Answer:

W celu włączenie wtyczki flash prosimy zastosować się do instrukcji opisanej tutaj:

https://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/enabling-flash-player-chrome.html

W piątym kroku jako wyjątek należy dodać: http://sklep.behape.szczecin.pl/nauka

Question:

Jak zezwolić na wyskakujące okienka?

(Last edited: Wednesday, 4 October 2017, 11:24 AM)
Answer:

Przeglądarka Chrome:

Google Chrome domyślnie blokuje automatyczne wyświetlanie wyskakujących okienek na ekranie. O zablokowaniu wyskakującego okienka informuje ikona Zablokowano wyskakujące okienko   na pasku adresu. Możesz też zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek.

  1. Otwórz Chrome na komputerze.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej 
  3. Kliknij Ustawienia.
  4. Na dole kliknij Zaawansowane.
  5. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści.
  6. Kliknij Wyskakujące okienka.
  7. Włącz lub wyłącz opcję Dopuszczone.

Przeglądarka Firefox:

Gdy Firefox blokuje wyskakujące okno, wyświetlany jest pasek informacyjny (jeśli nie zostało to odrzucone wcześniej — patrz poniżej), a także ikona  w pasku adresu.

Naciśnięcie przycisku Opcje na pasku informacyjnym lub ikony spowoduje wyświetlenie listy dostępnych czynności. Z listy wybieramy opcję: Pozwól witrynie otwierać wyskakujące okna

Question:

Jak zmienić wersję językową?

(Last edited: Saturday, 21 October 2017, 1:01 PM)
Answer:

Z górnego menu rozsuń menu językowe i jeśli jako język domyślny ustawiony jest język angielski (english) to zmień go na język polski.