Pakiety SCORM


Ostatnia modyfikacja Nazwa Streszczenie Raport
czwartek, 26 kwiecień 2018, 13:14 Kurs


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

UWAGA!

Kurs otwiera się w nowym oknie. Trzeba zaakceptować w przeglądarce otwieranie wyskakujących okienek.