Okresowe dla przedstawicieli handlowych

100.00 

SKU: course-18 Kategoria:

Opis

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w zakresie bhp, realizowanego w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learning, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, których praca polega na przekonywaniu, sprzedawaniu i utrzymywaniu długotrwałej współpracy z odbiorcą, przy której wykonywaniu wymagana jest bardzo duża samodzielność, występuje narażenie na ogromny stres, a praca jest związana z częstymi wyjazdami i długotrwałym przebywaniem poza domem, a zatrudnionych np. w:

  • firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • w działach marketingu itp.

którzy w swojej codziennej pracy:

  • posługują się komputerem z monitorem ekranowym,
  • są zagrożeni napadem, rozbojem,
  • są lub mogą być narażeni na oddziaływanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (stres),
  • kierują pojazdami służbowymi, często na bardzo długich trasach

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uczestnicy po wniesieniu opłaty otrzymują 30-dniowy dostęp do e-learningowych materiałów szkoleniowych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestnika oraz jego umiejętność organizacji pracy zgodnie z przepisami bhp.
W przypadku chęci zgłoszenia do szkolenia większej liczby uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: szkolenia@behape.szczecin.pl
W razie konieczności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji drogą mailową, przez Skype, bądź telefonicznie.

Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu wymaganej liczby punktów podczas egzaminu sprawdzającego, uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.