Okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

700.00 

SKU: course-30 Kategoria:

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne, wpływające na poprawę stanu bhp
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy – profilaktyka
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, udzielanie pierwszej pomocy
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego