Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin

30.00 

Bezpieczne płatności
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
  • Apple Pay

Opis

Celem szkolenia jest:

– ogólne przedstawienie rodzajów czynników szkodliwych na jakie są narażeni pracownicy w swojej firmie,

– przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych,

– zdobycie wiedzy na temat zawartości karty charakterystyki, scenariuszy narażenia oraz zawartości etykiet substancji chemicznych,

– scharakteryzowanie sposobów wchłaniania substancji niebezpiecznych oraz następstw ich działania na organizm ludzki,

– zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH,

– zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP,

– zaznajomienie z wymaganiami prawnymi UE dotyczącymi stosowania substancji.