Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół

150.00 

Bezpieczne płatności
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
  • Apple Pay

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie:

  • identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na terenie placówki,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki uczniów,
  • zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych.