Szkolenie okresowe dla nauczycieli

100.00 

Powiązane szkolenia
Bezpieczne płatności
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
  • Apple Pay

Opis

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.