Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

150.00 

Bezpieczne płatności
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
  • Apple Pay

Opis

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.