Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

700.00 

Bezpieczne płatności
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
  • Apple Pay

Opis

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Program szkolenia obejmuje:
1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy
2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp.
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy-profilaktyka
8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp.
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, udzielanie I pomocy
11. Problemy ochrony p.poż i środowiska naturalnego.